Бухгалтерський облік та оподаткування

Узгоджені процедури охоплюють всілякі випадки, коли аудитори приймають на себе обов’язок виконати для клієнта певні роботи, що не пов’язані з висловленням незалежної думки.

1. Постановка бухгалтерського обліку, а саме: розробка методології бухгалтерського обліку, постановка бухгалтерського, оперативного, управлінського, та податкового обліку на підприємстві. Розробка форм внутрішніх документів та документообігу.

2. Допомога в складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (IFRS), трансформація бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами.

3. Розробка та оптимізація облікової політики на підприємстві для цілей бухгалтерського та податкового обліку. Розробка системи податкового планування.

4. Участь аудиторів в проведенні інвентаризації на підприємстві клієнта.

5. Допомога бухгалтерській службі підприємства в складанні бухгалтерської та податкової звітності, та контроль за виконанням вимог чинного законодавства.

6. Трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою.