Про фірму

ТОВ "ЮВМ-аудит" працює на ринку України з 1995 року.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А №001225 від 30.05.2006р. видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження № 5826 від 30 червня 2006р. та № 1011 від 24 грудня 2009р. термін дії Свідоцтва продовжено до 30.11.2014р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000626. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового № 2301 від 11.12.2007р. Строк дії Свідоцтва продовжено до 23.12.2015р.

Сертифікат № 3394 виданий Центром підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності.

РІШЕННЯ АПУ від 22.12.2011 № 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

У Товаристві працюють співробітники, які мають багаторічний досвід роботи на українському ринку аудиторських послуг.

Ми працюємо з страховими компаніями, з середніми та малими українськими підприємствами.


Будемо дуже раді бачити вас серед наших клієнтів.


ТОВ “ЮВМ –аудит ”: 02140, м. Київ, вул. Бажана 34 / 24 .