Конфіденційність

Наявність умов, що забезпечують дієву систему конфіденційного зберігання інформації стосовно замовників аудиторських ТОВ “ЮВМ-аудит”, код ЄДРПОУ 20587317, номер в Реєстрі АФ 2488

1. Прийнято внутрішньофірмове Положення про конфіденційне зберігання інформації, затверджене Наказом керівника від 04.01.2011р. за №1.

2. Надана Довідка до АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ про про наявність умов, що забезпечують дієву систему конфіденційного зберігання інформації стосовно амовників аудиторських послуг ТОВ “ЮВМ-аудит”

Основні вимоги Положення:

Визначений склад конфіденційної інформації та місце її зберігання; встановлення порядку доступу до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації; встановлення порядку організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації; визначення інформування замовників про запроваджену систему зберігання конфіденційної інформації; встановлення відповідальності за розголошення конфіденційної інформації.

Співробітники фірми до початку роботи із замовником дають персональні письмові зобов'язання про зберігання в таємниці інформації клієнта та її нерозголошення і не використовування її у власних корисливих інтересах.