Аудиторські та супутні послуги

Аудит дани, в першу чергу пов’язаний з перевіркою інформації, що подається у фінансовій, податковій чи іншій звітності.

Завдання з надання впевненості

1.1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

  • оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
  • оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
  • здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
  • перевірка прогнозної фінансової інформації;
  • інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.
  • Обов’язковий аудит, це підтвердження достовірності і повноти фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності акціонерних товариств, та інших суб’єктів підприємництва, що передбачене вимогами чинного законодавства України.

    Ініціативний аудит, це перевірка, що проводиться виключно за бажанням та ініціативою власників чи керівників підприємств. Ініціативний аудит передбачає перевірку будь-яких аспектів обліку та оподаткування, за будь-який період часу.

    Проведення аудиторських перевірок та супутніх послуг за міжнародними стандартами аудиту та фінансової звітності, МСФО. Підтвердження фінансової звітності, та її відповідність міжнародним стандартам.